Werner Rasmusen

Description:

Aspekter

  • Kärlekskrank andebesvärjare med svaghet för förbannelser.
  • Äventyrslystet rikemansbarn.
  • Frestas alltid av utmaningar.
  • “Ja, jag är gift med vita rådets väktare. DEt är komplicerat.”
  • Ödets spjut får ej komma i Rupert von Sachs händer.
  • Gatans lag måste gälla för att Yggdrasil ska vara säkert.

Skills

Bio:

Werner Rasmusen

Dresden Files: Stockholm pastej Orville