Leopold och Sebastian Tranér

Christer Wingrens livvakter

Description:

Skills

Might 3

Bio:

Leo och Seb är två anabolastinna enäggstvillingar. Leo och Seb är livvakter till Christer Wingren. De har refererats till som Bill och Bull av Josef “Joe” DuChamp. Leo mördades av Franke. Seb har numera aspekten Jag ska hämnas min bror.

Leopold och Sebastian Tranér

Dresden Files: Stockholm pastej pastej