Dresden Files: Stockholm

En familj att dö för
Session 3
View
Aspekter av ragnarök

En strid mot Von Sachs och hans hejdukar i NSAP’s huvudkontor i Stockholm uppmärksammas som ett terroristattentat och startade ett enormt polisuppbåd. Gruppen lyckades fly tillbaka till sitt favouritcafé, där de kontaktas av Ephraim Raith, och därefter ut till gamla uppsala för att planera.

När karaktärerna anländer till Gamla Uppsala så visar det sig att någon brutit sig in i kyrkan. Alexander Swedenborg hittar ett hårstrå som han väver en spårningsbesvärjelse som leder gruppen tillbaka till Stockholm (en ekorre körs över under resan), och till Elsie Rasmusens bostad. Hon var den som brutit sig in på jakt efter Ödets spjut. När Werner berättar att de har spjutet med sig går hon ner till bilarna men JeanBaptiste Meillard tar spjutet och springer iväg med det snabbare än någon kan följa och alla skiljs åt. De besökte även Rasmussens villa.

Det diskueras mycket vad som ska göras med Ödets spjut. Werner har en svår sits där han avslöjat sin hemlighet, Jean-Baptiste vill inte lämna ut det och Alexander anser att Väktarna är de enda som kan förvara det säkert.

De beslutade sig till slut att förbereda sig på strid mot Rupert ute i Gamla Uppsala och retade upp NSAP genom att ha Josef “Joe” DuChamp och hans gäng slå sönder deras kontor i Uppsala. De kontaktade även Elsie Rasmusen för hjälp i striden mot Rupert von Sachs i utbyte mot att spjutet sedan lämnas i hennes förvar.

Mitt uppe på toppen stod Werner Rasmusen med spjutet i hand och utspridda runt honom stod de andra. Efter en inledande granatkastarattack strömmade en busslast med skinnheads anförda av Rupert von Sachs upp för kullen.

Striden blev kort men intensiv och tack vare Ephraim Raith hade gruppen tillräckligt med eldkraft och vatten att stå emot attacken.

Striden avslutades med att Werner Rasmusen stötte Ödets spjut igenom bröstet på en anstormande Rupert von Sachs. Nazisterna drog sig tillbaka och en helikopter närmade sig. Elsie krävde att Werner skulle hålla sitt ord, att ge henne spjutet efter striden. Han gjorde det.

Helikoptern användes för att släppa ner Von Sachs i Östersjön då man under efterforskningar kommit fram till att han var svag för vatten.

View
Welcome to your Adventure Log!
A blog for your campaign

Every campaign gets an Adventure Log, a blog for your adventures!

While the wiki is great for organizing your campaign world, it’s not the best way to chronicle your adventures. For that purpose, you need a blog!

The Adventure Log will allow you to chronologically order the happenings of your campaign. It serves as the record of what has passed. After each gaming session, come to the Adventure Log and write up what happened. In time, it will grow into a great story!

Best of all, each Adventure Log post is also a wiki page! You can link back and forth with your wiki, characters, and so forth as you wish.

One final tip: Before you jump in and try to write up the entire history for your campaign, take a deep breath. Rather than spending days writing and getting exhausted, I would suggest writing a quick “Story So Far” with only a summary. Then, get back to gaming! Grow your Adventure Log over time, rather than all at once.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.