Tag: Thule

Results

  • Albrecht Edelheim

    Detta är Nidhuggs mänskliga manifestation i Stockholm. Albrecht föddes 1874 i Wien där han spenderade sina tidiga tonår med att studera det ockulta och i synnerhet de nordiska myternas koppling till det som han kallade Teutoner, det rena folket. I en …