Tag: Polis

Results

  • Bengt Karlsson

    h4. Första gången Inspektör Karlsson kom i kontakt med rollpersonerna första gången i episod 2 då han jagade dem efter att de satt brand på Nationalsocialistiska arbetarpartiets lokaler. [[:jeanbaptiste-meillard]] lät visa sitt ansikte och de båda …