Max Svensson

Description:
Bio:

En engagerad Nynazist som blivit avslöjad när han förföljde spelarna i bil. Max blev beordrad att förfölja karaktärerna av Christer Wingren. Gruppen gjorde inbrott hos honom och slog sönder hans mobiltelefone samtidigt som de försökte tvinga honom att gå ur partiet. Maxs dörr blev sönderslagen av Josef straxt före som han knycklade ihop Maxs mobiltelefon.

Max känner sig ordentligt tilltryckt av gruppen. Hämndkänslorna är blandade med skräck. Hur ka han agera härnäst?

Max Svensson

Dresden Files: Stockholm pastej pastej