Bengt Karlsson

Description:

Skills

Investigation 4.
Drive 2
Alertness 3

Bio:

Första gången

Inspektör Karlsson kom i kontakt med rollpersonerna första gången i episod 2 då han jagade dem efter att de satt brand på Nationalsocialistiska arbetarpartiets lokaler. JeanBaptiste Meillard lät visa sitt ansikte och de båda fattade tycke för varandra. Inspektör Bengt Karlsson lät Jean Baptiste gå, men han kommer söka någon slags förklaring på vad som skett vid Kungshögarna då han kommer känna igen JeanBaptistes vapen som lämnades på platsen.

Som jag (Johan) minns det.
JeanBaptiste Meillard förhandlade med honom och lät honom förstå att de var på samma sida, men med keps och luva (i det dunkla garaget). De båda fattade tycke för varandra. Inspektör Bengt Karlsson lät Jean Baptiste gå, men han kommer söka någon slags förklaring på vad som skett vid Kungshögarna då han kommer känna igen JeanBaptistes vapen som lämnades på platsen.

Jag skulle vilja att Meillard och Karlsson utvecklar en batman/gordon relation.

Bengt Karlsson

Dresden Files: Stockholm pastej pastej